Partner  Consulting doradztwo informatyczne

Partner  Consulting doradztwo informatyczne


Kontakt

Partner Consulting Sp. z o.o.
Royal Wilanów Offices 24
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

tel. (22) 754 21 40
e-mail: biuro@partnerconsulting.eu

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 100.000,00 PLN w całości wpłacony

KRS: 0000346894
NIP: 525-247-12-62
REGON: 142194273


 

Philip Wylie

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

Kontakt

tel. (022) 842 40 16
e-mail: biuro@partnerconsulting.eu

 
home | o nas | oferta | zespół | metodyka | projekty | kariera | kontakt
© 2010 Partner Consulting