Partner Consulting doradztwo informatyczne

Partner Consulting doradztwo informatyczne

Metodyka

Partner Consulting w toku prowadzenia działalności stosuje powtarzalny i usystematyzowany proces prowadzenia projektów. Proces ten wspierany jest poprzez wykorzystanie standaryzowanych i sprawdzonych metodyk popartych dobrymi praktykami (ang. best practice), w szczególności Prince2, PMBOK. Dodatkowo w zakresie merytorycznym wykorzystujemy zasady i wytyczne określone w m.in. takich metodykach jak: ITIL, RUP, TOGAF, COBIT etc.
Pozwala to na sprawną, efektywną, a zarazem merytoryczną realizację projektów wraz z optymalnym wykorzystaniem zasobów zarówno po stronie Klienta jak i Partner Consulting.

Wypracowana przez Partner Consulting metodyka prowadzenia projektów pozwala efektywnie wspomóc organizację w osiągnięciu zamierzonych celów biznesowych. Metodyka ta umożliwia:

 • Sprawne kierowanie projektem
 • Efektywną komunikację
 • Skrócenie czasu realizacji
 • Zapewnienie wymaganej jakości
Kluczową cechą metodyki jest partnerska współpraca z Klientem. W procesie realizacji projektu koncentrujemy się na celach biznesowych powiązanych z rzeczywistymi potrzebami użytkowników. Uczestniczą oni aktywnie w poszczególnych etapach projektu, stanowią integralną część zespołu oraz wspierają kluczowe funkcje, takie jak:
 • Kierowanie projektem
 • Zdefiniowanie wymagań biznesowych
 • Zdefiniowanie danych w kategoriach biznesowych
 • Szeroko rozumiana weryfikacja rozwiązań
 • Zapewnienie obiegu informacji w zespole

Doświadczenie specjalistów Partner Consulting w zakresie kierowania projektami jest potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

 

Dominick Coniguliaro

Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.
Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś.

Partner Consulting doradztwo informatyczne

Kontakt

tel. (22) 754 21 40
e-mail: biuro@partnerconsulting.eu

 
home | o nas | oferta | zespół | metodyka | projekty | kariera | kontakt
© 2010 Partner Consulting